Kohti liikkuvampaa ja toiminnallisempaa kouluarkea

Miten kehittää liikkumista koulussa niin, että passiivisetkin liikkujat saadaan mukaan? Miten osallistaa lapset ja nuoret suunnittelemaan liikkumista koulupäivän aikana?

Liikunnalla on positiivinen yhteys oppimiseen ja aivojen kehittymiseen. Jokaisella lapsella tulisi olla tunti keskitehoista liikuntaa joka päivä. Pedagogisesti ja arjen järjestelyjen kannalta voi kuitenkin olla hankala järjestää 60 minuuttia liikuntaa jokaiselle koulun oppilaalle jokaisena koulupäivänä.

Katso videolta, mitä liikuntapelaaminen on kouluissa ja oppilaitoksissa.

 
 

Aktivoidaan passiiviset ja autetaan vilkkaita keskittymään

Liikuntapelien avulla voidaan aktivoida passiiviset liikkujat ja auttaa vilkkaita oppilaita keskittymään. Useilla kouluilla on todettu, että keskittymishaasteiset oppilaat saavuttavat parempia oppimistuloksia kun koulupäivään on sisällytetty liikuntapelaamista iWallilla tai runBEATilla. Lyhyiden ja kovatehoisten suoritusten tekeminen pitkin koulupäivää auttaa myös täyttämään liikuntasuosituksen nopeatempoisesta liikunnasta. Liikuntapelien nopean kierron vuoksi koulupäivään saadaan valtava määrä liikuntasuorituksia.

iWallilla pelaaminen on tutkitusti kehittävää. iWallin käytöstä on tehty tutkimuksia ja opinnäytetöitä, joissa on todettu pelien kehittävän motorisia taitoja, useiden pelien pelaamisen olevan fyysisesti kuormittavia ja edistävän sosiaalista vuorovaikutusta eri luokka-asteiden välillä. Voit lukea lisää täällä ja täällä.

Positiiviset liikuntakokemukset osaksi koulun arkea

Liikuntapelien avulla aula, käytävä tai muu yleinen tila muuttuu liikuntatilaksi, jota voi hyödyntää monipuolisesti eri oppitunneilla. Vaikka tuotteillamme pelaaminen on liikuntaa, niitä ei siis yleensä hankita liikuntatuntien välineeksi. Useilla kouluilla hyväksi havaittuja käyttötapoja ovat mm. oppilaiden aktivoiminen ja palkitseminen sekä luokkien jakaminen pienempiin ryhmiin. Olemme koostaneet kouluille ohjeita miten iWallia voi hyödyntää monipuolisesti, sillä haluamme auttaa asiakkaitamme saamaan liikuntapelituotteistamme suurimman mahdollisen hyödyn kouluarkeen.

iWallia käytetään ennen koulupäivää ja sen jälkeen, ja oppitunneilla sekä tauoilla. Sitä hyödynnetään myös kuljetusoppilaiden odotusajoilla, koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä ilta- ja viikonloppukäytössä. Monilla kouluilla urheiluseurat, kerhotoimijat ja muut koulun sidosryhmät käyttävät iWallia silloin, kun se ei ole oppilaiden käytössä. Hyvänä käytäntönä on varauskalenteri, josta opettaja voi varata iWallin oppitunnin ajaksi oman ryhmän käyttöön. Oppilaat pelaavat usein myös koulunkäynnin ohjaajan tai erityisopettajan kanssa. Koululla voi myös olla iWall-kummeja tai iWall-tutoreita, jotka järjestävät tempauksia, tapahtumia tai viikkokisoja, ja ovat tsemppaamassa pelaajia. Koululla voi olla yhteisiä liikuntahaasteita tai -tavoitteita iWall -peleihin liittyen. Jo klassikoksi muodostunut kisa on tietysti oppilaat vastaan henkilökunta!

Liikuntapeliemme parissa opitaan voittamista ja häviämistä, esillä olemista ja kaveritaitoja. On huomattu, että liikuntapelaamisella on myönteisellä tavalla yhteys ilmapiiriin, sosiaalisiin suhteisiin ja koulumotivaatioon.

Yhdenvertaista ja yhteisöön integroivaa liikkumista

iWall sopii iästä, taustasta ja sukupuolesta riippumatta yhteiseksi aktiviteetiksi. Se toimii ryhmäyttämisen välineenä ja lisää eri-ikäisten vapaamuotoisia ja mielekkäitä kohtaamisia koulupäivän aikana. iWall toimii erinomaisesti myös erityisryhmillä ja olemme saaneet palautetta, että se edistää yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta . Vaikka oppilaskohtaiset taidot saattavat vaihdella hyvinkin paljon, iWall koetaan yhdistävänä ja taidoista riippumattomana tekijänä. iWallia on toimitettu lähikoulujen lisäksi mm. eritysoppilaitoksiin, kehitysvammayksiköihin ja sairaalakouluihin. Kognitiiviset, neuropsykiatriset, motoriset tai emotionaaliset haasteet eivät estä pelaamista.

Liikuntapelituotteiden hankinta

Monilla kouluilla iWall on ollut jo yli neljä vuotta ja käyttömäärä vain kasvaa. Tuotteita kehitetään kaiken aikaa; uusia pelejä ja ominaisuuksia päivitetään kaikille asiakkaille säännöllisesti. Tuotteiden suunnittelu, kehitys ja valmistus tapahtuvat Kajaanissa. Olemme ylpeitä siitä, että emme tee kertakäyttötuotteita, teknologiamme on korkeatasoista ja erittäin helppokäyttöistä. Niin iWallin, runBEATin kuin cycloBEATinkin hankinta on pitkäikäinen ja kustannukset voidaan jakaa usealle vuodelle.

Olemme entistä enemmän mukana jo uusien koulujen suunnitteluvaiheessa, tai kun kouluympäristöön tehdään perusparannuksia. Yleisimmin liikuntapelituote hankitaan oppilaitokseen osana isompaa hanketta. iWall, runBEAT ja cycloBEAT sopivat niin av-laitehankinnaksi kuin kiintokalustehankintoihinkin.

Mikäli tämä on ajankohtaista, olettehan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä.