Virtuaalitodellisuus perinteisen kuntoutuksen tukena
Virtuaalitodellisuuden avulla voidaan motivoida ja seurata kuntoutujan kehitystä.

"rehabWall aktivoi monipuolisesti aivojen eri toimintoja - vireystilaa, motoriikkaa, havainto- ja hahmotuskykyä sekä toiminnanohjaustaitoja - mikä voi auttaa paremman kuntoutustuloksen saavuttamisessa",
-
Vetrean neurologian ylilääkäri Kauko Pitkänen.


 
 
 

Kuntoutus virtuaalimaailman avulla


Uuden teknologian myötä kuntoutus on ottanut suuren askeleen kohti virtuualista maailmaa. Suomalainen rehabWall on uudenlainen tapa toteuttaa kuntoutusta. Se on kehitetty yhteistyössä pelialan ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Pelillisyyden avulla saadaan uusia ja mielekkäitä tapoja toteuttaa kuntoutusta. Tuotteessa on kosketusnäyttö, josta valitaan kuntoutukseen sopiva harjoituspeli ja valitaan mm. asiakkaalle sopiva sopiva vaikeustaso. Harjoituksia ohjataan pelistä riippuen kosketusnäytöllä, liiketunnistinkameran avulla, virtuaalilaseilla tai, tuolille ja pyörätuolille asetettavan tasapainoalustan avulla.

 Virtuaalitodellisuutta käyttävät kuntoutusmuodot eivät korvaa jo olemassa olevia hoitomuotoja, vaan ne tukevat ja täydentävät niitä.

Virtuaalitodellisuus on vuorovaikutteista, simuloitua ympäristöä, josta välitetään käyttäjälle keinotekoisesti läsnäolon tunne. Pelillisyys kiinnostaa ja motivoi monen ikäisiä käyttäjiä ja tarjoaa terapeutille aikaa keskittyä itse kuntoutujaan. Kuntoutuksen lisäksi virtuaalitodellisuusteknologia tarjoaa viihdykettä pitkille sairaalajaksoille. Se virkistää sairaalaympäristöä ja tarjoaa perheille viihdykettä vierailun ajaksi. Tuotteen helppo omatoiminen käyttö on saanut paljon kiitosta kuntoutujilta.


rehabWallin kehitys


rehabWallin suunnittelu ja kehitys alkoi vuonna 2017, kun tuotetta lähdettiin kehittämään yhdessä Kajaanin terveyskeskuksen vaativan kuntoutusosaston terapeuttien kanssa. Ensisijaiseksi asiakasryhmäksi valittiin tuolloin aivohalvauskuntoutujat. Terapeutit osallistuivat rehabWallin kehitykseen yhteisissä työpajoissa ja arvioivat kuukausittain kuntoutusharjoitusten edistymistä. Välillä he tulivat yhdessä AVH-kuntoutujien kanssa testaamaan rehabWallia. Asiantuntijaterapeuteilta ja kuntoutujilta saatu palaute oli ensiarvioisen tärkeää ja sen ansiosta kehitystyö eteni suoraviivaisesti palvelemaan AVH-kuntoutuksen tarpeita. rehabWallin valmistuessa otettiin se heti käyttöön Kajaanin terveyskeskuksen vaativan kuntoutuksen osastolla. Tuotteen kehitystyö on jatkunut yhteistyössä heidän kanssaan tähän päivään saakka.

rehabWallissa on tällä hetkellä 12 erilaista kuntoutuspeliä. Harjoituksien sisältöä ja vaikeustasoa voidaan säätää kuntoutujalle sopivaksi ennen harjoituksen alkua ja osassa harjoituksissa myös sen aikana. Harjoitussisällöt jakautuvat havainnointi-, painonsiirto-, liikkuvuus-, kehonhallinta- ja aktivointiharjoitteisiin. Osa harjoituksista on suunniteltu kehittämään useampia taitoja ja ominaisuuksia. Käyttöliittymässä harjoitukset on jaettu omatoimisesti pelattaviin harjoituksiin ja terapeutin kanssa yhdessä tehtäviin harjoituksiin. 

rehabWallin avulla kuntoutujan lähtötilanne voidaan todentaa ja hän saa peleistä monipuolista palautetta. Harjoitusten jälkeen terapeutin käytössä on visuaalinen tulosnäkymä ja kaikki harjoitusdata tallentuu seurantaa varten. Yksilöllisen kuntoutuohjelman laatiminen on helpompaa, kun kuntoutujan edistymistä voidaan mitata reaaliajassa.


Uudistunut rehabWall 2.0


Vuoden 2021 alussa rehabWall 2.0 päivitettiin käyttöön asiakkaillemme. Asiakaskyselyn pohjalta toteutettu kehityssuunnitelma sisälsi merkittäviä parannuksia mm. tuotteen käyttöliittymään ja harjoitussisältöihin. rehabWall 2.0 - käyttöliittymä on tehty helposti lähestyttäväksi ja siihen on lisätty uusia harjoituspelejä. Harjoitteiden sisäisiä säätöjä voidaan räätälöidä yksilön tarpeen mukaisesti. 

Esimerkiksi uudessa soutupelissä, jossa aktivoidaan yläraajoja, voidaan vaikeustasoa muokata toimintakyvyn mukaan, ennen harjoitusta kuin harjoituksen aikana. Näin harjoituksen vaativuus on sopivalla tasolla ja se on mielekästä sekä motivoivaa kuntoutujalle. Kyseisessä harjoitteessa, helpoimmalla tasolla pienikin kädenliike vie venettä oikeaan suuntaan. Vaikeustasoa kasvattamalla soutuliikkeen tulee jäljitellä oikean soutamisen liikeratoja, jotta vene etenee haluttuun suuntaan. 

Tarjoamme terapeuteille työkalun, jonka avulla he voivat tarjota mielekästä ja motivoivaa kuntoutusta. Samaan aikaan terapeuteille jää aikaa keskittyä kuntoutujan tukemiseen ja ohjaukseen.


rehabWall 2.0 soveltuu monenlaisten motoristen ja prosessitaitojen sekä kognitiivisten ja sensoristen valmiuksien edistämiseen. Kehitystyön edetessä rehabWallin käyttö ja sen soveltuvuus on laajentunut monialaiseen kuntoutukseen. Kehitämme tuotteita asiakaslähtöisesti ja olemme sitoutuneita kehittämään niitä pitkälle tulevaisuuteen. Päivitämme uusia ominaisuuksia ja parannuksia useita kertoja vuodessa. Päivitykset tapahtuvat automaattisesti. Tutustu rehabWallin tarkemmin tästä ja pyydä tarjous!

Vetrea

Pelistatistiikaa ajalta Toukokuu 2021

rehabWall käytössä keskimäärin
19h kuukaudessa.


 

412 pelattua harjoitetta kuukaudessa

Lähteet

Takala, T. (2017). Virtuualitodellisuus tuo uusia työvälineitä tervydenhoitoon. https://www.duodecimlehti.fi/duo13741

Sarka, E. (2021). Kuntoutus etenee virtuaalimaailmassa. Saatavilla 23.02.2021. https://www.it-lehti.fi/kategoriat/kuntoutus/kuntoutus-etenee-virtuaalimaailmassa